Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

DC Bantrumma

DC Bantrumma

är en produkt som utvecklats tillsammans med Trafikverket där vi har försökt att tillgodose Trafikverkets önskemål om trummors utformning. För att bygga ett både miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle bör konstruktioner fungera i minst 150 år.

DC Bantrumma är därför som standard dimensionerad för livslängdsklass L100 exponeringsklass XC4, XS3, XD3, XF4 samt många andra fördelar.

Oslagbara fördelar

Läs mer om alla fördelar ni får med DC Bantrumma.
Fördelar DC Bantrumma
DC Bantrumma användas förutom att leda vatten som:
Faunapassage & viltpassage
GC Port
Bantrumma Ø 800 – Ø 1800 förhöjd kant
Bantrumma Ø 2500 förhöjd kant
Bantrumma Rektangulär Ø 3000, Ø 3500, Ø 4000

Infrakulvert utförd med Bantrumma 2500

Konsulttjänster

DC Bantrumma Ø 600 – Ø 1800 förhöjd kant

Utförande: Är konstruerad så att bottenplattan har förhöjda kanter.

Konstruktionen underlättar när den ska användas som viltpassage för fisk och djur eftersom material kan fyllas invändigt innan valv monteras.

Användningsområde. Lämpar sig som trumma för att leda vatten, viltpassage för djur och fiskar.

DC Bantrumma Ø 2500 förhöjd kant

Utförande: Är konstruerad så att bottenplattan har förhöjda kanter. Konstruktionen underlättar när den ska användas som viltpassage för fisk och djur eftersom material kan fyllas invändigt innan valv monteras.

Användningsområde. Lämpar sig som trumma för att leda vatten, viltpassage för djur och fiskar. Gångtunnel och skoter.

DC Bantrumma Rektangulär Ø 3000, Ø 3500, Ø 4000

Utförande: Är konstruerad så att bottenplattan har förhöjda kanter. Konstruktionen underlättar när den ska användas som viltpassage för fisk och djur eftersom material kan fyllas invändigt innan valv monteras.

Öppningen är rektangulär och finns i flera höjder.

Användningsområde. Lämpar sig som trumma för att leda vatten, viltpassage för djur och fiskar. Gångtunnel och skoter.

Infrakulvert utförd med DC Bantrumma 2500

Fördelen med Bantrummor är att det finns en plan vägg att montera på, ståhöjd, plant golv att stå på, bra med utrymme. Fördelar avseende montering genom att plattor kan läggas ut och ledningar kan sedan läggas på plattor. Efter valvet har monterats går det hänga upp rören invändigt. DC Bantrumma har ingen gummiringstätning som Betongrör har.

Konsulttjänster

Projektledning, byggledning samt rådgivning.
Besiktningar inom område mark och anläggning. Innan byggherren går ut med förfrågningar på marknaden.
Kontrollant genom byggprocessen.
Utbildning i området Samverkan och Partnering.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå