Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Kontaktledningsfundament

DC Kontaktlednings-fundament H=2600.

Nu i förbättrat utförande.

Pelardelen tillverkas nu med slät yta.
Ny tillverkningsteknik innebär tät översida utan eftermontering av löst lock.
Livslängdslängdsklass L100.
Exponeringsklass XC4, XS3, XD3, XF3.
Fundamentet har hål som innebär mindre mängd betong och därmed minskad mängd Koldioxidutsläpp och lättare lyfta.

Ny konstruktion av kontaktledningsfundament med tät överyta.

Det lösa locket som tidigare eftermonterats gjuts nu homogent direkt.

Pelardelen får slät yta och inte filtad, dock förekommer fortfarande foten ibland med filtat yta. Vår tillverkningsteknik med jordfuktig betong innebär hög betongkvalité och livslängdsklass L100. Som standard ingår åtta muttrar och brickor. Lyfthandskar 2,5 ton finns att hyra.

SL Kontaktledningsfundament

Vi har möjlighet att tillverka olika varianter som exempelvis Stockholms Lokaltrafik använder sig av. Normalt har dessa fundament slät yta.

DC Sugtransformatorfundament

Fundament för sugtransformator har bultgrupp som består av sex bultar. Ytan är slät.

Stagankare

Spänner kontaktledningen.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå