Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

ALFA Lamelloljeavskiljare

ALFA Lamelloljeavskiljare

ALFA Lamelloljeavskiljare (LOA), klass 2 och klass 1, är en oljeavskiljare av betong kombinerad med sand- och slamavskiljare.

Avskiljaren är avsedd för oljeförorenat dagvatten. Den har inbyggd “bypass”-funktion som innebär att vid stora flöden passerar vattnet genom avskiljaren utan att spola ut olja och slam som redan avskiljts.
Läs mer (pdf)

ALFA Lamelloljeavskiljare låg

Avskiljaren är avsedd för oljeförorenat dagvatten. Den har inbyggd bypass-funktion som innebär att vid stora flöden passerar vattnet genom avskiljaren utan att spola ut olja som redan avskiljts. Högsta tillåtna flöde anges under hydraulisk kapacitet i tabellen.

Den här modellen måste kombineras med en “Sand- och slamavskiljare” om avskiljningen av slam inte utförs på annat sätt.
Läs mer (pdf)

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå