Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Alfa Utjämningsmagasin

Utjämningsmagasin i betong för dagvatten.

För att klara större regnflöden kan man använda magasin på mark eller under mark. Vi erbjuder marknaden rörmagasin under mark, vad är viktigt att tänka på när man anlägger magasin under mark?

Man bör se till att det är bra/enkel tillgång till magasinen, den ska kunna spolas ur och rengöras. Slam/sediment tar sig igenom de mest effektivaste avskiljarna som finns på marknaden(högsta reningsgrad 80% på marknaden). För att man över tid ska erhålla den fulla kapaciteten krävs bra möjligheter för underhåll.

Har man en strypning i slutet av magasinet rekommenderar vi att den strypningen ligger i en sandfångsbrunn efter magasinet, då minskar man risken att utlopp sätter igen.

Vi rekommenderar minsta invändiga diameter DN1400 och att det ska finnas en öppning var 30:e meter, för att tillgången ska anses vara nedstigningsbar genom hela konstruktionen. Nedstigningsbrunnar på magasinet ska vara DN1000 med öppning minst 600 i toppen. Magasinet kan ha flera tillsynsöppningar / öppningar med sug/spolmöjlighet DN400-600.
Magasin med rör <1400 rekommenderar vi minst 1st nedstigningsbar brunn i början av magasinet och tillsyn/spolmöjligheter DN400-600 minst var 30:e meter. Särskilt utlopp ska vara tillgängliga.

Varför ska man välja magasin i Betong?

 • Flyter ej, behöver ej förankras.
 • Åtkomsten är optimal, går kliva ned och göra de underhåll som behövs. Vilket kommer göra att man alltid kan nyttja fulla kapaciteten.
 • Körbara, klarar låga fyllnader utan problem, går förstärka upp för att klara värre laster, exempelvis industrivägar & hamnar.
 • Monteras som vanliga brunnar och rör, vilket de flesta entreprenörer har god erfarenhet av.
 • Befintliga uppgrävda massor kan ofta till stor del återanvändas vid kringfyllning, det gynnar på både ekonomi och miljön.
 • Oömma, tål höga tryck vid högtryckspolning samt maskinell rensning.
 • Styva vilket gynnar hydraliken.
 • BASTA/SUNDAHUS B (inga skadliga ämnen)
 • Lång livslängd 150 år. (Finns rör som används på marknaden som är över 100 år).
 • Täthet vi garanterar 5 meters vattentryck enligt svensk/europeisk standard.
 • Uppfyller svensk/europeisk standard avseende rör och brunnar
 • Kan utformas för bästa anpassning till ytan.
Läs mer
Dimensionering magasin

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå