Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

ALFA Infiltrationsdagvattenbrunn

ALFA Infiltrationsdagvattenbrunn

ALFA IDB är en enkel och lokal lösning för att bli av med dagvatten.

När dagvattenledningar saknas eller är för litet för att klara den belastning som uppstår när ni bygger ut eller bygger nytt är detta kanske lösningen.
Läs mer (pdf)

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå