Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

DC Bantrumma Ø 2500 förhöjd kant

DC Bantrumma Ø 2500 förhöjd kant

Laster: DC bantrumma är utformade för laster från gångtrafik, väg, järnväg och malmbanan.
Normer:
Handlingar upprättas för varje enskilt objekt enligt krav brobyggande (TDOK 2016:0204).
Standard för broelement SS-EN 15050:2007+A1:2012
Förslag på utförande
Bottenplatta L=2000 till trummände L=1000
Artikel-

nummer

B

(mm)

B2

(mm)

L

(mm)

T

(mm)

Vikt

(kg)

Fyllnads-

höjd

BAPL25 2500 2950 2000 350 6700 0,6–7 m
Trumända
Artikel-

nummer

Lutning B

(mm)

B2

(mm)

L

(mm)

T2

(mm)

BATR25 1:1 2500 2000 225
Trumända
Artikel-

nummer

Lutning B

(mm)

B2

(mm)

L

(mm)

T2

(mm)

BATR16 1.2 1600 2020 2000 200
BATR16 1:1 1600 2020 2000 200
BATR18 1:1 1800 2225 2000 200

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå