Trummor till väg och järnväg

Väg och järnväg

Dahlgrens Cementgjuteri tillverkar de flesta produkter i betong som används då Väg- och Järnväg ska byggas. Dessutom har vi ett antal unika produkter som DC Bantrumma, faunapassage och GC-port. Dahlgrens Cementgjuteri är också först i Sverige med att tillverka och sälja fotrör 2000 och 1200.

Vägtrummor i betong

DC Bantrumma

Faunapassage

GC- Port

Kontaktledningsfundament och fundament.

Plattform byggt med plattformskantstöd

Kabelbrunnar

Övrigt trafik

Välj en produktgrupp och läs om alla våra produkter nedan

VA-System

Väg & Järnväg

Avskiljare

Betongelement

Stödmurselement