Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Väg & Järnväg

Trummor till väg och järnväg

Dahlgrens Cementgjuteri tillverkar de flesta produkter i betong som används då Väg- och Järnväg ska byggas. Dessutom har vi ett antal unika produkter som DC Bantrumma, faunapassage och GC-port. Dahlgrens Cementgjuteri är också först i Sverige med att tillverka och sälja fotrör 2000 och 1200.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå