Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

ALFA Genomtryckningsrör

Användningsområde

ALFA Genomtryckningsrör är fogtäta betongrör med centrisk konstruktionsarmering. Rör DN300 är dock oarmerat.
Rören används till täta ledningar som utförs genom att trycka fram rören genom marken. Vid lämpliga markförhål–
landen kan därför ledningar anläggas under exempelvis järnvägar och motorvägar utan hinder för trafiken.

Följande kod och rubrik gäller enligt AMA Anläggning:
PBF.422 Ledning av betongrör, genomtryckningsrör

Produktbeskrivning

ALFA Genomtryckningsrör av betong utgörs normalt av ALFA Standardrör, men med skärpta krav på muffdjup, spetslängd,
maximal skevhet och tryckytans planhet respektive vilkelräthet mot längdaxeln. Trycköverföringen sker utvändigt mellan muff och spetsklack vilket ger den största tryckytan. Rör i dimension DN 800-1600 finns med PG-fog och DN 1800-2000
finns med MG-fog (lokala avvikelser kan förekomma).

Mellanlägg vid tryckytan bestående av träfiberskiva med tjocklek och kvalitet enligt tryckentreprenörens anvisningar.
Projektering och arbetsutförande Rör i andra hållfasthetsklasser kan även levereras. Rätt anpassning av mothåll, domkrafter, styranordningar och trycköverföring är mycket väsentlig för ett lyckat resultat. I annat fall
finns risk för snedbelastning som kan medföra att brotthållfastheten överskrids. Uppgifter på max tryckkraft vid öppen
tryckyta redovisas på anmodan.

Om man befarar att ledningen kontinuerligt utsätts för svavelvätegas bör man beställa rör med svavelväteresistent
betong, Alfa SVR.

Är det risk att ledningen utsätts för kontinuerligt oljebemängt avloppsvatten, ex som oljeavskiljare, bör
man föreskriva tätningsmaterial av oljeresistent material, typ WG.
Vid leverans ska rören mottagningskontrolleras och då med extra noggrannhet på eventuella transportskador på
fogdelarna. Vid lagring och transport av rör ska mellanlägg användas. Rören lyfts normalt med kätting kopplade med ingjutna lyftankare.
Dsc00014
Produktnummer Invändigdiam. DN d, mm Hållfasthetsklass Bygglängd l, mm Godstjocklek t, mm Tryckyta ca cm Max tryck MN b) Vikt ca kg Lokala avvikelser kan förekomma.
RAKT RÖR
O420 3010 GT 300 420 1000 90 614 0.78 265
A200 4010 GT 400 200 1000 97 908 1.15 360
A165 5010 GT 500 165 1000 100 1114 1.42 450
A165 6010 GT 600 165 1000 100 1189 1.52 530
A165 8020 GT 800 165 2200 120 1948 2.48 1655
A165 1020 GT 1000 165 2200 145 3393 4.33 2555
A165 1220 GT 1200 165 2000 136 2768 3.53 2730
A110 1420 GT 1400 110 2000 156 3857 4.92 3640
A110 1612 GT 1600 110 1250 170 5010 6.39 2830
A110 1812 GT 1800 110 1250 180 5760 7.34 3370
A110 2012 GT 2000 110 1250 207 7824 9.98 4580
Största tillåtna förläggningsdjup
< DN Hållfasthetsklass Lera m Friktionsjord m
300 420 12.0 9.0
400 200 10.5 5.0
500 165 10.0 5.0
600 165 10.0 5.0
800 165 11.0 5.0
1000-1200 165 11.5 5.0
1400-2000 110 7.5 5.0

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå