Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Uppförandekod

Vår uppförandekod

Dahlgrens Cementgjuteri ska vara en pålitlig part för varandra och våra kunder. Exakt vad vi menar med det framgår av vår uppförandekod.

Alla anställda i koncernen har skrivit under denna uppförandekod och avsikten är att även nyanställda personal kommer samtycka i detta.
Läs mer

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå