Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Konstruktionshjälpmedel

Förslag rörklass och utförande.

Fyra enkla val:
Belastningsfall exempel GC-väg
Rördimension exempelvis 225
Verksamhetsområde
Fyllnadshöjd exempelvis 5 meter

Resultat:
Förslag på rörtyp och rörklass samt utförande med AMA koder till trummor och ledningar.
Enkel instruktionsfilm
Ladda ner

Dimensionering oljeavskiljare

Dagvatten
Under flik Qr fylls värden in i de gula fälten för att erhålla ett resultat på flödet. Gå sedan vidare till nästa flik för att välja avskiljare.

Spillvatten
Ange rätt värde i de gulmarkerade fälten.
Ladda ner

Dimensionering fettavskiljare

Fyll i de gulmarkerade fälten för att dimensionera fettavskiljaren.
Ladda ner

Dimensionering av Utjämningsmagasin

Fyll i de gula fälten och gå sedan till Utjämningsmagasin som hittas under Produkter uppe till vänster.
Ladda ner

Alfa-sortimentet övrigt

Häfte projektering Alfa
Ladda ner

Symbolbibliotek

Här hittar ni färdiga block av flera av våra produkter i dwg
Ladda ner

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå