Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

DC Slamavskiljare

DC Slamavskiljare

Dagens avloppsvatten innehåller mer och mer lösningsmedel fetter som gör att den mängden slam som flyter har ökat och avskiljarens förmåga ställes på högre krav.
Vi har därför konstruerat slamavskiljaren för att vara effektiv både på slam som sjunker och som flyter upptill ytan. Brunnen har därefter testats med mycket bra resultat.

Behållaren har vi valt att tillverka i betong. Ett material som fungerar under en mycket lång tid med många goda egenskaper. Vi har valt att bygga brunnen lägre och med en bottendel i ett stycke. Vi har också minskat vikten genom att använda fiberarmerad betong.
Häfte DC Slamavskiljare

Fler egenskaper

Tyngden
Tyngden finns inbyggd i konstruktionen och ni slipper gjuta en betongplatta som förankrar brunnen.

Tålig
Den minsta storleken tillverkas av fiberarmerad betong med en godstjocklek på 60 mm. Detta innebär att kringfyllningar många gånger kan utföras med uppgrävt material. Max kornstorlek 60 mm. För Ø 2000 och uppåt gäller kornstorleken 100 mm.

Testresultat på avskiljningsförmåga

Resultat
Genom test på SP (statens provning och forskningsinstitut) kan vi visa på resultat som i snitt understiger kravet med 20 gånger mindre partiklar.
Krav 5 PA i g
Resultat i snitt 0,24 PA i g

Specifikationer

Produkt Typ Pers Töm-
ningar
Dim mm H1 mm H2 mm H3 mm Våt-
Volym
Slam-
volym
Vikt
(ton)
DC Slamavskiljare SAB 5 1600 5 PE 1 1600 1130 1230 1250 2,2 1,1 2,2
DC Slamavskiljare SAB 10 2000 10 PE 1 2000 1260 1730 1360 4,8 2,1 7,3
DC Slamavskiljare SAB 15 2000 15 PE 1 2000 1260 1920 1360 5,4 3,0 7,6
DC Slamavskiljare SAB 20 2500 20 PE 1 2000 1280 2450 1380 6,0 4,0 8,2
DC Slamavskiljare SAB 25 2500 25 PE 2 2500 1720 1600 1870 6,9 3,9 13,3
DC Slamavskiljare SAB 35 2500 35 PE 2 2500 1720 2100 1870 9,3 3,9 16,0
DC Slamavskiljare SAB 50 3000 50 PE 2 3000 1720 2100 1870 13,4 6,3 17,7
DC Slamavskiljare SAB 60 3000 60 PE 2 3000 1720 3000 1870 19,8 8,1 20,2
DC Slamavskiljare SAB 75 3000 75 PE 3 3000 1720 2900 1870 17,7 6,8 19,9
DC Slamavskiljare SAB 105 3500 105 PE 2 3500 1720 3100 1870 27,9 11,9 27,9
DC Slamavskiljare SAB 150 3500 150 PE 3 3500 1720 3900 1870 35,6 12,7 31,4

DC Lock

DC betonglock har en vikt på ca 67 kg och anses därför uppfylla kravet på otillbörlig avlyftning
utan hänglås eller annat låssystem ”SITAC”. Små barn får inte kunna flytta locket och därefter falla ner i brunnen.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå