Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

ALFA Koalescensoljeavskiljare – Klass 1

ALFA Koalescensoljeavskiljare – Klass 1

Användningsområde
ALFA Koalescensoljeavskiljare finns i nominell storlek (NS) 3–100.
ALFA Koalescensoljeavskiljare, klass I, är en oljeavskiljare av betong med integrerat slamfång och automatisk avstängningsanordning. Separat sand- och slamavskiljare krävs inte. Avskiljaren är främst avsedd för oljeförorenat spillvatten.

Den är särskilt lämplig för avloppsvatten som innehåller dispergerad/finfördelad olja som kan bildas vid högtrycksspolning eller pumpning. Avskiljaren kan även användas till dagvatten när det ställs höga krav på reningsgrad.

Produktbeskrivning
Avskiljaren har större förmåga att avskilja finfördelad bensin och olja än en konventionell gravitationsavskiljare. Funktionen bygger på att spillvattnet passerar genom ett koalescensmaterial. I detta adsorberas de små oljedropparna i den dispergerade oljan och bildar större droppar med större flytkraft vilka avskiljs genom att de stiger upp till ytan.

Det finns bra åtkomst för tömning via manhålsöppning Ø 640 i kona eller lock, schakt ner till behållare Ø 1000 mm.
Anslutning för luftningsledning är anpassad för 110 mm plaströr
och kan alternativt placeras i överbyggnaden. Genomföring för givarkabel till larm består av 50 mm skarvbart kabelrör.
Koalescensmaterial består av polyuretanmaterial PPI 10/15.

Projektering och arbetsutförande

Verktyg för att dimensionera anläggningen hittas här:
Konstruktionshjalpmedel
Följande kod och rubrik gäller enligt AMA Anläggning 17: PDF.2 Oljeavskiljare. Avskiljarna är utprovade för klass I enligt SS-EN 858 funktionskrav. Behållarna utförs enligt enligt SS-EN 1917 och SS 22 70 01. Avskiljarna är CE-märkta enligt SS-EN 858 och delar som omfattas av standarden SS-EN 1917 och SS 22 70 01 . Prestandadeklaration hittas under kvalité.

Mekaniskt flytlock för automatisk stängning av utlopp är kalibrerat för oljedensitet 850 kg/m3 .
Körbara överdelar är dimensionerade för trafiklast med 210 kN axellast enligt BKR.
Oljenivålarm är standard som kan kompletteras med hög slamnivå och högnivå.

Modellerna upp till NS 30 finns möjlighet för provtagning på utgående vatten. Vi rekommenderar provtagningsbrunn efter avskiljaren till alla avskiljare än om möjlighet finns. Se https://dahlgrenscement.se/provtagning.

Drift och underhåll

Skötselinstruktion medföljer anläggningen, finns även att ladda ner via hemsidan

Fyll avskiljaren med rent vatten innan den tas i bruk. Kontrollera att flytlocket är fritt rörligt i höjdled och att detta lämnas i flytande läge. Koalescensmaterialet är löstagbart och kan rengöras vid behov. Extra koalescensmaterial rekommenderas som utbyte i samband med tömning.

ALFA Koalescensoljeavskiljare – Klass 1

Produktnr. NS (l/s) d D h h1 h2 Våt-vol. Olje-vol. Slam-fång Ansl. Överbyggn.
mm mm mm mm mm
KOAI 3 1200 3 1 200 1 400 2 070 370 400 1,8 0,17 0,8 110 1200
KOAI 6 1200 6 1 200 1 400 2 070 370 400 1,8 0,17 0,9 160 1200
KOAI 10 1500 10 1 500 1 730 2 550 770 800 2,8 0,27 1,5 160 1000
KOAI 15 2000 15 2 000 2 230 2 450 770 800 4,6 0,47 2,3 200 1000
KOAI 20 2000 20 2 000 2 230 2 650 770 800 5,2 0,47 2,7 200 1000
KOAI 30 2500 30 2 500 2 800 3 280 880 910 10,6 0,74 5,4 250 1000

Integrerat slamfång ”Mellan” beräknad med fd 1,5

ALFA Koalescensoljeavskiljare – Klass 1

Produktnr. NS (l/s) d D h h1 h2 Våt-vol. Olje-vol. Slam-fång Ansl. Vikt
mm mm mm mm mm kg
KOAI 40 2500 40 2 500 2 730 3 050 850 870 9,7 0,74 5,7 315 10,5
KOAI 50 2500 50 2 500 2 730 3 850 850 870 13,6 0,74 7 315 12,3
KOAI 60 2500 60 2 500 2 730 4 150 850 870 15,1 0,74 8,3 315 13
KOAI 70 3000 70 3 000 3 260 3 850 850 870 19,7 1,06 9,7 315 17,3
KOAI 80 3000 80 3 000 3 260 4 050 850 870 21,1 1,06 10,9 315 17,9
KOAI 90 3500 90 3 500 3 800 3 800 850 870 26,3 1,44 12,1 315 24
KOAI 100  3500 100 3 500 3 800 4 000 850 870 28,2 1,44 13,7 315 24,8

Integrerat slamfång ”Mellan” beräknad med fd 1,5

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå