Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

ALFA Vattenåtervinning

ALFA Vattenåtervinning

Alfa Vattenåtervinningsanläggning är en pumpbrunn med sand- och slamavskiljare av betong.

Anläggningen är avsedd för oljeförorenat spillvatten och installeras för att reducera färskvattenåtergången vid tvättanläggningar för personbil, buss och lastbil.

Anläggningen är dimensionerad för 1,2-14,2 m3 sugbar volym.

Avskiljarna är uppbyggda av betongdelar med MG-fog. Avskiljare av rörmodell är tillverkad av ALFA standardrör i hållfasthetsklass 110. Serviceöppningar är placerade så att rensning och inspektion kan göras utan att gå ned i avskiljaren. Hela botenytan är åtkomlig med sugstav.
Läs mer

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå