Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare

Vi är specialist med stort kunnande och erbjuder ett av Sveriges bredaste sortiment avseende oljeavskiljare. Vi erbjuder de flesta modeller som
som marknaden erbjuder, de största och effektivaste oljeavskiljarna i Sverige. Med hjälp av vårt unika sortiment hjälper vi er som
kund att hitta smarta lösningar för hantering av dagvatten och spillvatten.
Smarta lösningar som exempelvis byggs samman med utjämningsmagasin, slussbrunnar och kanske tungmetallavskiljare.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå