Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

ALFA  Dag- och dränvattenbrunn

ALFA Dag- och dränvattenbrunn Ø 400

ALFA Dag- och dränvattenbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning eller lock.
Brunnen finns med eller utan sandfång och den förra kan förses med vattenlås.


Brunnarna används för uppsamling och avledning av dagvatten samt vatten från stuprörs- och dränledningar. Vattenlås förhindrar obehaglig lukt från ledningen och att kall luft kommer ned i denna med frysrisk som följd.

Insatsvattenlås
Bottendel med sandfång kan förses med insatsvattenlås av HD-polyeten med tätningsplatta och låstratt. Det är formstabilt mellan -100°C och +120

Alfa Dagvattenbrunn med eller utan sandfång

Produktnummer Material RSK-nr Passar öppning Bygghöjd Lagerförs Skellefteå Vikt ca kg
A1 Variabel Gråjärn Gråjärn 7035793 Ø 400 70-270 Ja 76
A1 Flytande Segjärn Segjärn 7035939 Ø 400 70-262 Nej 63
A400 Kupolsilo Segjärn 7037624 Ø 400 100 Ja 15
SKR 4091 Plast Ø 400 5 Ja 1
Lock ej körbar Betong 280 Ø 400 40 Ja 16
Alfa mellandel Ø 400
Produktnummer Invänd. diam. d mm Utvänd. diam. muff D mm Utvänd. byggh. h mm Vikt ca kg
O110 4022 400 594 2200 250
O110 4010 400 594 1000 500
Alfa överdel Ø 400
ÖDR 4030 400 520 300 64
ÖDR 4050 400 520 500 96
ÖDR 4070 400 520 700 150
ÖDR 4090 400 520 900 190
ÖDR 4011 400 520 1100 138

Dagvattenbrunnar Ø 400

Produkt Produktnummer Diam. D mm Byggh. h mm Vikt ca kg
Dagvattenbr. utan sandfång DB 4011 110 1000 315
Dagvattenbr. utan sandfång DB 4015 150 1000 265
Dagvattenbr. utan sandfång DB 4016 160 1000 265
Dagvattenbr. utan sandfång DB 4020 200 1000 245
Dagvattenbr. med sandfång DBSF 4011 110 263 305
Dagvattenbr. med sandfång DBSF 4015 150/200 300 245
Dagvattenbr. med sandfång DBSF 4016 160 300 248
Dagvattenbr. med sandfång DBSF 4020 225 300 233
Anborrning enl. önskemål
Dagvattenbrunn BD 4010 315
Dagvattenbrunn BD 4040 220
INSATSVATTENLÅS
Tätningsplatta IVL 4000
Låstratt IVL 0091

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå