Brunnar & brunnsdelar

alfa-nedstigningsbrunn-1297953460Nedstigningsbrunnens utformning har en betydande roll när det gäller att minimera underhåll och drift i det totala ledningssystemet. Därför tillverkas alla våra nedstigningsbrunnar exakt enligt kundens beställning normalt utan övergångar och utvändiga vinklar. Ni får därför en brunn med bra hydrauliska egenskaper.

Ni som kund fyller endast i brunnsspecifikationen via länken nedan och sänder en beställning eller förfrågan till  oss. Det går också bra med e-post om man vill fylla i för hand.

Efter beställning får ni som kund ett svar på den uppritade brunn som beskriver alla ingående delar i den enskilda brunnen.

Vill ni läsa mer om de specifika delar som ingår i brunnarna går ni vidare via länken ”mer information”.

Mer information Brunnspec Produktbeskrivning Fördelar med nedstigningsbrunnar Symboler AutoCad

alfa-tillsynsbrunn-1297953487Tillsynsbrunnens utformning har en betydande roll när det gäller att minimera underhåll och drift i det totala ledningssystemet. Därför tillverkas alla våra tillsynsbrunnar exakt enligt kundens beställning  normalt utan övergångar och utvändiga vinklar. Ni får därför en brunn med bra hydrauliska egenskaper.

Ni som kund fyller endast i brunnsspecifikationen via länken nedan och sänder en beställning eller förfrågan till  oss.

Det går också bra med via e-post om man vill fylla i för hand. Efter beställning får ni som kund ett svar på den uppritad brunn som beskriver alla ingående delar i den enskilda brunnen. TB-brunnen används till täta självfallsledningar för spill- och dagvatten.

Den är avsedd för inspektion och rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan. Den större modellen Ø 600 används när större utrymme erfordras för spolnings- och slamsugningsredskap. Brunnen kan användas på ledningssträckor mellan knutpunkter och ersätter då nedstigningsbrunnar.

Mer information Brunnspec Produktbeskrivning Symboler AutoCad

ALFA Dag- och dränvattenbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning eller lock.
Brunnen finns med eller utan sandfång och den förra kan förses med vattenlås.

Brunnarna används för uppsamling och avledning av dagvatten samt vatten från stuprörs- och dränledningar. Vattenlås förhindrar obehaglig lukt från ledningen och att kall luft kommer ned i denna med frysrisk som följd.

Insatsvattenlås

Bottendel med sandfång kan förses med insatsvattenlås av HD-polyeten med tätningsplatta och låstratt.
Det är formstabilt mellan -100°C och +120

Mer information Brunnspec Produktbeskrivning Symboler AutoCad

alfa-universalsbrunn-1297953550ALFA Universalbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning eller lock.
Brunnsdelarna ingår som grundelement i ALFA-sortimentet av tankar, avskiljaranläggningar, reningsanläggningar och pumpstationer.
Brunnen kan användas som tät behållare för exempelvis urin- och gödsel vid lantbruk eller till färskvatten vid bevattningsanläggningar.
Specialbrunnar kan tillverkas för flödesmätare, luckor och ventiler av olika slag.Överdelen kan förses med ventilationsrör, aluminiumluckor eller annat ingjutningsgods.

Tabell Häfte Rör & Brunnar

ALFA Provtagningsbrunn är en fogtät betongbrunn med variabel betäckning eller lock.

  • Brunnen används för att möjliggöra provtagning på utående vatten från exempelvis en avskiljaranläggning.
  • Följande kod och rubrik gäller enl. AMA Anläggning 07: PDB.21 Tillsynsbrunn av betong

Tabell

Företaget

Rätt VA-system för framtiden »

Tillsammans har vi rätt miljötänk »

Företaget »