Ekonomiskt och miljömässigt byggande

Våra rör och brunnar underlättar.

Projektering → Byggande → Drift → Slut

Livslängd:  I 150 år har betongrör praktiskt  testats och utvecklats. Våra betongrör underlättar därför ifall målet är att ledningssystem  ska hålla i 150 år.

Tätheten: Fogar har ständigt utvecklats och klarar  i dag  5 meters vattentryck

Beständigheten: Dokumenterad lång livslängd, utveckling i tillverkningsprocessen och byggprocessen. Tålig mot sol, vind, vatten samt invändigt slitage.

Tyngden: När stödkrafter byggs upp runt röret behövs tyngd som motkraft.

Styrka: Våra betongrör levereras med en inbyggd hållfasthet.

Deformeras inte: Våra betongrör bibehåller sin cirkulära form över tid.

Byggandet: Verktyg, styrka , tyngd och erfarenhet från 150 års byggande innebär fördelar.

Ekonomi: Våra betongrör underlättar för ett ekonomiskt hållbart byggande

Miljö: Inga skadliga ämnen, inga problem med mikroplaster, låg miljöskuld. Färdplan mot klimatneutrala betongvaruframställning innebär att cementklinker ersätts med annat, eldrift ersätter mer och mer med fossila lösningar

Kringfyllning: Befintliga massor till kringfyllning spar på kostnader och miljö

Hydrauliken: Våra rör som håller sin cirkulära form över tid och brunnar utformade med bra hydrauliska egenskaper håller nere driftkostnaderna.

Projektering: Genom lärande, utveckling och erfarenheter har tekniker i byggande, projektering utvecklats tillsammans med våra produkter.

Enkelhet: Konstruktionshjälpmedel, beställningsformulär, verktyg och service gör arbetet enkelt från projektering till färdig produkt, drift och till ledningens slut.

Läs mer om betongrörets utveckling.

Läs mer

Företaget