Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

ALFA Slam- och oljeavskiljare – SNV 1975:10

ALFA Slam- och oljeavskiljare – SNV 1975:10

ALFA SOA är ett sortiment utförda enligt Naturvårdsverkets publikation Avloppsvattenbehandling vid bensinstationer och bilverkstäder (1975:10). Avskiljarna är avsedd för oljeförorenat spillvatten från tvättanläggningar eller verkstäder där självspaltande avfettningsmedel används.

De kan även användas för oljeförorenat dagvatten från begränsade ytor såsom spillzoner vid drivmedelspåfyllning och spolplattor. Dimensioneringen bygger på ytbelastning och uppehållstid. ALFA SOA finns som rörmodell och brunnsmodell. Det finns möjlighet att bygga på den liggande avskiljaren med slamkammare och pumpkammare direkt på gavlarna.
Läs mer (pdf)

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå