Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Alfa Munkbrunn

Alfa Munkbrunn

Brunn för vattennivåreglering Används främst för att reglera vattennivåer i olika uppsamlingsområden, i till exempel dammar.
Brunnen tillverkas av brunnsdelar ur ALFA RÖR ABs standardsortiment, detta innebär att konstruktionen är både vattentät och kostnadseffektiv.
Övriga normer se ALFAs produktkatalog, sidan 4 i flik 5 ”Avskiljaranläggningar”.
Brunnen finns som standard i två utföranden: DN1000 och DN1200 bestående utav bottendel, mellandel, planöverdel eller kona. Största anslutning betongrör DN400. Brunnen kan på beställning göras i större dimensioner, upp till och med DN3500 om behov av bredare överfall eller större anslutningar finns.
Vi kan även göra Munkbrunnen fyrkantig, elementmodell.

MBR är invändigt försedd med 2st U-balkar av galvat stål, U-50.
Balkarna är anpassade för träsättor av tryckimpregnerat 2” trä, längden på sättorna anpassas på plats. Träsättor ingår inte i produkten. Andra dimensioner och kvaliteter på U-balkarna kan erhållas.
Produktnummer Invänd diam. d, mm Utvänd byggh. h, mm VG byggh. h1=h2, mm Bygghöjd Plan överdel Bygghöjd Konisköverdel Vikt ca ton
MBR 1022 1000 2080 1830 140 630 1,9
MBR 1030 1000 2080 1830 140 630 1,9
MBR 1040 1000 2080 1830 140 630 1,9
MBR 1222 1200 2080 1730 150 600 2,3
MBR 1230 1200 2080 1730 150 600 2,3
MBR 1240 1200 2080 1730 150 600 2,3
Ytterligare data finns i produktkatalogen, flik 5. Lokala avvikelser kan förekomma.
Häfte Munkbrunn

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå