Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Betongrör

Betongrör

Dahlgrens Cementgjuteri är idag ledande i Norrland avseende betongrör och betongdelar med målet att växa för att bli en betydande leverantör i hela Sverige.
Vi på Dahlgrens Cementgjuteri har ett brett sortiment av betongrör för användningsområden så som vägtrummor, faunapassage, dagvattenledningar och spillvattenledningar.
Vi är bra på lösningar med vårt breda sortiment så som förstärkta betongrör, fotrör, svavelresistenta rör, infrakulvert och falsrör.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå