Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Betongrör

Alfa Betongrör
ALFA Lågtrycksrör

Betongrör

Alfa rör är fogtäta betongrör för avloppsledningar, spill- och dagvatten. Betongrören utgörs av raka rör samt rördelar såsom kortrör, spetsvändare, krokrör, grenrör, övergångsrör och proppar. Betongrör har en mycket lång livslängd och är ett klokt val ur miljösynpunkt. Betongrör har också andra positiva egenskaper och några exempel som vi talar om är arbetsmiljömiljö, totalekonomi samt den egna inbyggda styrkan i konstruktionen.

I Sverige har vi lång erfarenhet av betongkonstruktioner både som va-material och i andra konstruktioner. Genom utveckling erbjuder vi starkare, beständigare och tätare rör än någonsin tidigare. Våra betongrör underlättar därför till ett miljömässigt och samhällsekonomiskt byggande.
13 anledningar att välja betongrör tillverkade av Dahlgrens Cementgjuteri.

I Sverige har vi lång erfarenhet av betongkonstruktioner både som va-material och i andra konstruktioner. Genom utveckling erbjuder vi starkare, beständigare och tätare rör än någonsin tidigare. Våra betongrör underlättar därför till ett miljömässigt och samhällsekonomiskt byggande.
Läs mer

ALFA Lågtrycksrör

ALFA Lågtrycksrör utförs av ALFA standardrör som anpassats för invändigt tryck upp till 0,5 MPa.

Rören är avsedda för tryckledningar. De kan exempelvis användas till ledning mellan pumpstation och högpunkt på avloppsvattennät, råvattenledning till industri eller vattenverk, ledning till värmepumpanläggning eller som tilloppstub för vattenkraftverk.

Rören är utförda enlig Betongrörföreningens branschstandard BR-R 1/99 men med högre krav på fogytor och fogmått för att klara täthetskraven.
Tab Content #3
Tab Content #4

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå