Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Tillbehör rör & rördelar

Betäckningar & lock
ALFA Anslutningstätningar
ALFA skarvsatser
Alfa passdelar

Betäckningar & lock

Betäckningar används till alla typer av brunnar och medger enkelt tillträde vid drift och underhåll av VA-ledningen.
Då ytvatten skall avledas används betäckning med galler. Variabla betäckningar är steglöst justerbara i höjdled. Betäckning B A1VE4 har dessutom excentrisk underram som medger anpassning i plan. Betäckningar är i standardutförande tillverkade av gjutjärn och provade för 40 tons belastning enligt SS 124.

Betäckningar av segjärn samt kvadratiska passramar och gallerlock kan erhållas. Kupolsil med hål för RR-lås kan erhållas. Lock av betong kan användas när det inte finns krav på körbar betäckning. Lock med hål för RR-låskan erhållas. Skrapring av polyten används till variabel betäckning för att hindra kringfyllningen att tränga ned i spalten mellan betäckning och överdel.

ALFA Anslutningstätningar

ALFA Anslutningstätningar används för röranslutning till bunnar, grövre rör eller andra typer av betongväggar.
Anslutningstätningarna är tillverkade av gummi.
Slangklämmor till F 911 är tillverkade av syrafast stål enligt SIS 2343.

Alfa Skarvsatser

Skarvsatser används vid längdanpassning av rör, övergång till andra rörtyper och dimensioner eller anslutning till befintliga ledningar. Skarvmuffen är en gummimuff avsedd för skarvning av betongrör

Krympmuffen är en plastmatta som monteras genom uppvärmning. Den används främst för skarvning av rör men kan även användas för exempelvis tätning av befintliga cementbruksfogade brunnar.

Alfa passdelar

Passdelarnas användningsområde är förhöjningsramar och bottenplattor av betong för nivåreglering till fasta betäckningar, avstängnings- och brandpostanordningar.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå