Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Alfa Fettavskiljare

Alfa Fettavskiljare

Användningsområde

ALFA Fettavskiljare är en gravitationsavskiljare av betong med inbyggd slamavskiljare. Avskiljaren är avsedd för fettförorenat spillvatten som kommer från exempelvis caféer, restauranger, skolkök, gatukök, slakterier, mejerier och annan livsmedelsindustri.

Produktbeskrivning

ALFA Fettavskiljare finns i nominell storlek (NS) 2–35 l/s.
De är försedda med integrerat slamfång anpassad för Avskiljarna kan även erhållas med större slamfång om så önskas.

Avskiljaren är uppbyggd av betongdelar med MG-fog.

Det finns bra åtkomst för tömningen via manhålsöppning Ø 640 i kona eller lock, schakt ner till behållare Ø 1000 mm. In- och utloppsskärmar är tillverkade av rostfritt stål. Anslutning för luftningsledning är anpassad för 110 mm plaströr och kan alternativt placeras i överbyggnaden. Genomföring för eventuell givarkabel består av 50 mm skarvbart kabelrör, placerad bredvid ventilation.

Projektering

Verktyg för dimensionering av anläggningen hittas här.

Markarbeten ska normalt utföras enligt AMA Anläggning 17. Kringfyllning tillåter max stenstolek 100 mm. Följande kod och rubrik gäller enligt AMA Anläggning 20:PDF.3 Fettavskiljare. Fettavskiljare uppfyller funktionskrav enligt SS-EN 1825-1. Behållarens delar enligt SS-EN 1917 och SS 22 70 01. Fettavskiljarna är CE-märkta mot standarden SS- 1825-1 och delar som omfattas av standarden skall vara CE-märkta enligt SS-EN 1917 och SS 22 70 01. Prestandadeklaration hittas under kvalité

Körbara överdelar är dimensionerade för trafiklast med 210 kN axeltryck enligt BKR. Brunnar är dimensionerade för laster enligt SS-EN 476:2011. Fettavskiljaren ska förses med tät betäckning eller lucka för att förhindra spridning av dålig lukt. Fettavskiljarlarm är standard som kan kompletteras med hög hög slamnivå och högnivå.

Arbetsutförande

Brunnen har markerat inlopp och utlopp. Delarna har en blå montagelinje så det uppstår en vertikal linje efter montering. Övriga anvisningar för montering hittas under länken kvalité.

Drift och underhåll

Skötselinstruktion finns att ladda ner här.
Arbetsbeskrivning

ALFA Koalescensoljeavskiljare – Klass 1

Produktnummer NS d D h h1 h2 Våtvol. Fettvol. Slamfång Ansl. Vikt Överb.
l/s DN, mm mm mm mm mm m3 m3 m3 ø, mm ca, ton DN, mm
FAI 2 1204 2 1200 1400 1570 300 350 1,24 0,23 0,45 110 1,86 1200
FAI 4 1504 4 1500 1730 1950 750 800 1,77 0,39 0,53 110 2,85 1000
FAI 7 2007 7 2000 2230 1950 750 800 2,98 0,69 0,79 160 4,41 1000
FAI 10 2010 10 2000 2230 2250 750 800 3,93 0,69 1,16 160 4,96 1000
FAI 15 2515 15 2500 2730 2150 750 800 5,65 1,13 1,72 200 6,39 1000
FAI 20 3020 20 3000 3260 2000 740 790 7,14 1,67 2,05 200 8,39 1000
FAI 25 3025 25 3000 3260 2250 740 790 8,91 1,67 2,54 200 9,16 1000
FAI 30 3530 30 3500 3800 2150 790 840 10,68 2,31 2,08 250 11,97 1000+ 1000
FAI 30 3535 35 3500 3800 2150 790 840 12,60 2,31 3,75 250 12,79 1000+ 1000

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå