Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Kvalitet

Kvalitet

Vi har valt att vara certifierade och uppfylla dem svenska och europeiska standarderna enligt nedan. När det gäller nya produkter är vårt mål att snabbt upprätta ny rutiner som ska följa standarden för produkten. Kvalitetsarbetet omfattas av en tredjepartskontroll som utförs av Nordcert www.nordcert.se.

Förutom att Nordcert utför en tredjepartskontroll av vår produktion så krävs att vårt eget kvalitetssystem följer Nordcerts kravspecifikation.
Produkterna märks med CE-märke, Nordcerts kontrollmärke och gällande standard.

Ladda ner (högerklicka och “Spara som”)

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå