Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

DC Bantrumma rektangulär 3m – 4m

DC Bantrumma rektangulär 3m – 4m

Användningsområde
DC Bantrumma är utvecklad för att konstruktionen ska fungera som tunnel för gångtrafik, cykel m.m.
Den kan också fungera som trumma för att leda vatten. Totala höjden kan väljas från 2500mm till 3900mm.

Laster
DC Bantrumma rektangulär är utformad för laster från gångtrafik, väg, järnväg och malmbanan.

Snabb montering
Konstruktionen möjliggör snabb montering i färdigt schakt.

Tid från beställning till leverans
Planera i god tid. Tiden från beställning till leverans bedöms till ca 5 månader.

Naturanpassning
Bottenplattan kan utformas med fack. Detta innebär att material från befintlig bäck kan återställs inne i trumman.

DC Bantrumma

Invändig öppning 3000, 3500 eller 4000

Normer:
Handlingar upprättas för varje ensklt objekt enligt krav brobyggande (TDOK 2016:0204)
Svensk standard för broelement SS-EN 15050:2007+A1:2012.

DC Stödmurar
Svensk standard SS-15258 och Krav brobyggande TDOK
Monteringsanvisning

DC Bantrumma 3000

B1 (mm)
B2 (mm)
H1 (mm)
H2 (mm)
H3 (mm)
H4 (mm) Totalvikt kg Tyngsta del kg Avser fyllnadshöjd
3700 3000 2500 3240 3670 500 22 900 13 100 0,6 – 7 m
3700 3000 3200 3940 4370 500 25 300 15 500 0,6 – 7 m
3700 3000 3900 4640 5070 500 28 000 18 200 0,6 – 6 m

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar

DC Bantrumma 3500

Broelement och bottenplatta Längd 2000 mm
B1 (mm)
B2 (mm)
H1 (mm)
H2 (mm)
H3 (mm)
H4 (mm) Totalvikt kg Tyngsta del kg Avser fyllnadshöjd
4200 3500 2500 3240 3670 600 25 800 15 000 0,8 – 6 m
4200 3500 3200 3940 4370 600 28 200 17 400 0,8 – 6 m
4200 3500 3900 4640 5070 600 30 900 20 100 0,8 – 5 m

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar

DC Bantrumma 4000

Broelement och bottenplatta Längd 2000 mm
B1 (mm)
B2 (mm)
H1 (mm)
H2 (mm)
H3 (mm)
H4 (mm) Totalvikt kg Tyngsta del kg Avser fyllnadshöjd
4700 4000 2500 3240 3670 650 30 000 17 100 1,5 – 5 m
4700 4000 3200 3940 4370 650 32 400 19 500 1,5 – 5 m
4700 4000 3900 4640 5070 650 35 100 22 200 1,5 – 4 m

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar

Faunapassage och fiskvandring

Bottenplattan är utformad med förhöjd kant och fiskbalkar (se bild). Bäckens naturliga form kan därför återskapas i trumman.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå