Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Fördelar – DC Bantrumma

Oslagbara fördelar om ni bygger med DC Bantrumma

Livslängd:
I 150 år har betongrör praktiskt testats och utvecklats. Bantrummor borde rimligen minst ha samma goda egenskaper. Våra betongrör/ bantrummor underlättar därför ifall målet är att trumman ska hålla i minst 150 år.
Läs om betongtrummors utveckling

Beständigheten:
Betong är tåligt mot sol, vind, vatten samt invändigt slitage.

Brand:
Betong brinner inte.

Tyngden:
När kringfyllning skall packas fungerar trummans tyngd som motkraft.

Styrka:
Våra bantrummor levereras med en inbyggd hållfasthet och är inte beroende av stödkrafter på
samma sätt som flexibla trummor av plast eller plåt.

Risk för ojämn sättning minimeras:

DC Bantrumma utmärker sig genom att jämfört med andra flexibla trummor, som lättare sätter sig mitt under körbanan, effektivt fördela lasterna.
Detta möjliggörs genom den smarta låskonstruktionen och den breda, platta undersidan, vilka samverkar för att säkerställa en stabil och säker fördelning av lasten.

Håller sin geometriska form utifrån bottenplattans utformning.
Det är viktigt att bottendelen hänger samman i en konstruktion och inte består av två delar som tillåts röra sig. Detta för att säkerställa att konstruktionen över tid kommer hålla den geometriska form som är förutsatt.

Bärande konstruktion:
Andra konstruktioner av plast eller plåt bygger på förutsättningen att materialet ska klara att packas så att trumman får sin geometriska form. Detta ställer höga krav på utförandet ifall resultatet ska kunna fungera över tid. DC Bantrumma levereras med en inbyggd hållfasthet som inte kan deformeras.

Snabbt montage:
När projekt kräver snabb montering exempelvis en trafikerad väg eller järnväg är DC bantrumma ett bra val. DC Bantrumma har använts i projekt med höga krav på bygghastighet där det funkat bra.

Bra passform:
Konstruktionen har tre delar med platta, valv och klossar som möjliggör byggresultatet med hög passform.

Fördel med skålformad bottenplatta:
Det är en stor fördel att kunna lägga ut bottenplattorna som är skålformade då material ska fyllas i trumman så som är avsikten med faunapassage.
Fördelen är att material kan fyllas uppifrån i rännan innan valven monteras.

Lösning med fiskbalkar och strandpassage:

För att förhindra att material spolas ut ur trumman monteras fiskbalkar i rännan tillsammans med stora stenar efter trummans mynning.
Detta har visat sig som en fungerade metod och materialet stannar kvar i trumman och bildar den nya bäckbotten.
Utöver fiskbalkar finns passagehylla också som tillval. Passagehylla blir som strandpassage för djur.

Flera användningsområden:
Trumma för att leda vatten, GC port för gång och cykelvägar, faunapassage för fiskar och djur.

Ekonomi:
För att minimera kostnader avseende byggande och underhåll av väg och järnväg ska trummor hålla länge. DC Bantrumma ger bra förutsättningar till lång livslängd och därmed bästa totalekonomin.

Miljö:
Inga skadliga ämnen, inga problem med mikroplaster eller tungmetaller. BASTA-registrerade. Låg miljöskuld den dag trumman uttjänat sitt syfte. Förutsättning finns för en livslängd på minst 150 år. DC Bantrumma tillverkas med cement där 17 % av cementklinker har ersatts med andra bindemedel. DC Bantrumma finns även att beställa med miljöförbättrad betong där CO2 har sänkts ytterligare.
Läs mer om vårt miljöarbete

Estetiskt:
DC Bantrumma i betong ger ett estetiskt intryck och smälter in i övrig miljö.

Enkelt projektera:
Det är enkelt projektera med DC-Bantrumma. I dimensioner upp till 1800 är det inte svårare projektera än att projektera en cirkulär betongtrumma.

Större trummor över 2500 blir broar och måste därför hanteras som broar. Kontakta gärna våra säljare.
Här kan ni läsa mer om sortimentet

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå