Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Reningsanläggningar biltvätt

Reningsanläggningar biltvätt

Vi erbjuder avskiljare som kan kombineras till effektiva reningsanläggningar anpassade till buss-, lastbil-, personbil- och automattvättar. Stora och små anläggningar.

Våra starka produkter i betong är som standard körbara och kan därför placeras i trafikerade ytor. Att de består av flera behållare innebär fördelar som exempelvis placering, hantering och möjlighet att bygga ut eller komplettera.

Kontakta oss så justerar vi avskiljarna så anläggningen hamnar på samma schaktbottennivå.
Läs med om varje enskild avskiljare via nedanstående länkar

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå