Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

ALFA Sand- och slamavskiljare

ALFA Sand- och slamavskiljare

ALFA Sand- och slamavskiljare för sjunkslam är en gravitationsavskiljare av betong.

Avskiljaren är avsedd för slambemängt spill- och dagvatten och används före fett- eller oljeavskiljare samt pumpbrunnar för vattenåtervinning. ALFA Sand- och slamavskiljare finns som standard upp till 26 m3 våtvolym.

Avskiljaren är uppbyggd av betongdelar med MG-fog.
Läs mer (pdf)

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå