Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Skötselinstruktioner Dahlgrens

Skötselinstruktioner

Skötselinstruktioner DC SlamavskiljareSkötselinstruktioner Larm
SA – Sand- och slamavskiljare
SA 1011 SA 2031
SA 1016 SA 2516
SA 1211 SA 2520
SA 1216 SA 2525
SA 1511 SA 2531
SA 1516 SA 2816
SA 1520 SA 2820
SA 2016 SA 2825
SA 2020 SA 2831
SA 2025
SABP – Sand- och slamavskiljare, bypass
SABP 3 1200 SABP 20 1500
SABP 6 1500 SABP 30 2000
SABP 10 1500 SABP 50 2500
SABP 15 1500
KOA -Bensin- och oljeavskiljare, Klass I
KOA 3 1200 KOA 15 1500
KOA 3 1201 KOA 20 2000
KOA 6 1200 KOA 30 2000
KOA 6 1201 KOA 50 2500
KOA 10 1200
BOA -Bensin- och oljeavskiljare, Klass II
BOA 3 1200 BOA 15 1500
BOA 3 1201 BOA 20 2000
BOA 6 1200 BOA 30 2000
BOA 6 1201 BOA 50 2500
BOA 10 1200
KOAI – Bensin- och oljeavskiljare med slamfång, Klass I
KOAI 3 1200 KOAI 15 2000
KOAI 6 1200 KOAI 20 2000
KOAI 10 1500 KOAI 30 2800
BOAI – Bensin- och oljeavskiljare med slamfång, Klass II
BOAI 3 1200 BOAI 15 2000
BOAI 6 1200 BOAI 20 2000
BOAI 10 1500 BOAI 30 2800
BOAI 40 2800
KOAIBP – Bensin- och oljeavskiljare med slamfång och bypass, Klass I
KOAIBP 6 2000 KOAIBP 20 2500
KOAIBP 10 2000 KOAIBP 30 2800
KOAIBP 15 2500
LOA – Lamelloljeavskiljare, Klass I och Klass II
Med aluminiumluckor Körbar med betäckningar
LOA 1200 LOA 1200
LOA 1500 LOA 1500
LOA 2000 LOA 2000
LOA 2500 LOA 2500
LOA 2800 LOA 2800
LOA 3000 LOA 3000
LOA 3500 LOA 3500
LOA Låg – Lamelloljeavskiljare, Klass I och Klass II
Med aluminiumluckor Körbar med betäckningar
LOA 1200L LOA 1200L
LOA 1500L LOA 1500L
LOA 2000L LOA 2000L
LOA 2500L LOA 2500L
LOA 2800L LOA 2800L
LOA 3000L LOA 3000L
LOA 3500L LOA 3500L
SOA – Slam- och oljeavskiljare, SNV 1975:10. Brunnsmodell
SOA 1000 SOA 2000
SOA 1200 SOA 2500
SOA 1500 SOA 2800
SOA – Slam- och oljeavskiljare, SNV 1975:10. Rörmodell
SOA 1602 SOA 2006
SOA 1603 SOA 2007
SOA 1604 SOA 2008
SOA 1605 SOA 2009
SOA 2003 SOA 2010
SOA 2004 SOA 2011
SOA 2005 SOA 2012
TA – Tungmetallavskiljare
TA 7 1000 TA 36 2800
TA 15 2000 TA 7I 1000
TA 22 2500
SAK – Slamkammare, SNV 1975:10. Rörmodell
SAK 1601 SAK 2003
SAK 1602 SAK 2004
SAK 2001 SAK 2005
SAK 2002
PK – Pumpkammare, SNV 1975:10. Rörmodell
PK 1601 PK 2002
PK 1602 PK 2003
PK 2001
VÅ – Pumpbrunn för vattenåtervinning. Brunnsmodell
Med pump Med sugfilter
VÅ 1200 VÅ 1200
VÅ 1500 VÅ 1500
VÅ 2000 VÅ 2000
VÅ 2500 VÅ 2500
VÅ 2800 VÅ 2800
VÅI – Pumpbrunn för vattenåtervinning med slamfång. Brunnsmodell
Med pump Med sugfilter
VÅI 2000 VÅI 2000
VÅI 2500 VÅI 2500
VÅI 2800 VÅI 2800
VÅI 3000 VÅI 3000
VÅI – Pumpbrunn för vattenåtervinning med slamfång. Rörmodell
Med pump Med sugfilter
VÅI 1603 VÅI 1603
VÅI 1606 VÅI 1606
VÅI 1609 VÅI 1609
VÅI 2003 VÅI 2003
VÅI 2005 VÅI 2005
VÅI 2007 VÅI 2007
PRB – Provtagningsbrunn
PRB 4011 PRB 6025
PRB 4016 PRB 6031
PRB 6020
PA – Partikelavskiljare
PA 1020 PA 2540
PA 1531 PA 2850
PA 2040 PA 3050
FAI – Fettavskiljare med slamfång
FAI2 1200 FAI10 2500
FAI4 1500 FAI15 2800
FAI7 2000

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå