Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

ALFA Tungmetallavskiljare

ALFA Tungmetallavskiljare

tungmetallavskiljareALFA TA, tungmetallavskiljare, är en filterinsatsförsedd betongbrunn med integrerat slamfång och T-rör.
Avskiljaren används främst för att rena dagvatten som är förorenat av tungmetaller.

Avskiljaren uppfyller de uppställda målen i MKN, miljökvallitetsnormen.
Läs mer (pdf)

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå