Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Fördelar med nedstigningsbrunnar

Våra nedstigningsbrunnar kan bidraga till stora miljömässiga och samhällsekonomiska vinster.

Projektering → Beställning- Byggande → Drift → Slut

1. Livslängd: Nedstigningsbrunnar har praktiskttestats och utvecklats på samma sätt som våra betongrör, det är därför möjligt att bygga ledningssystem som håller 150 år.
2. Täthet: Betongringens fogar har ständigt utvecklats och klarar i dag 5 meters vattentryck.
3. Beständighet: Tillverkningsmetoder, betongkvalité och 15 % flygaska innebär ännu bättre beständighet hos våra brunnar.
4. Uppflyt: Våra stationer av betong har tyngden inbyggd i konstruktionen och ni slipper normalt gjuta förankringsplatta eller ta hänsyn till en risk att behållaren ska flyta upp.
5. Styrka: Våra brunnar tål kringfyllningen, bibehåller sin cirkulära form utan att deformeras eller tryckas samman. Bibehåller sin styrka över tid.
6. Projektering: Projektören kan nästan rita ledningen genom brunnen som han vill och vi löser brunnen. I undantagsfall kan projektören rita ledningar som kommer för nära varandra. Dessa avvikelser löser vi ofta enkelt.
7. Beställning: Enkelt att beställa med hjälp av vårt brunnsformulär och den lösning vi erbjuder.
8. Byggande: Till arbetsplatsen kommer brunnen i exakt utförande och normalt slipper ni utvändiga vinklar eller övergångar. Till varje brunn ingår en ritning.
9. Ändra: Många gånger går det att bygga om brunnen.
10. Ekonomi: Våra brunnar underlättarett ekonomiskt och miljömässigt hållbart byggande på många sätt.
11. Miljö: Inga skadliga ämnen, inga problem med mikroplaster, låg framtida miljöskuld.
12. Kringfyllning: Befintliga massor till kringfyllning spar på kostnader och miljö.
13. Hydraulik: Brunnar utformade med bra hydrauliska egenskaper håller nere driftkostnaderna.
14. Enkelhet: Enkelt på många sätt med projektering, beställning brunn, enkelt att bygga rätt, enkel drift och underhåll, enkelt när brunnen uttjänat sitt syfte (miljöskuld).
Läs mer om Svenskt Vattens utredning.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå