Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

ALFA Koalescensoljeavskiljare

ALFA Koalescens oljeavskiljare med integrerat slamfång och bypass – KOAIBP

ALFA Koalescensoljeavskiljare bypass, klass I, är en oljeavskiljare av betong med integrerat slamfång, automatisk avstängningsanordning och flödesreglerenhet. Separat sand- och slamavskiljare krävs inte.

Avskiljaren användas i första hand till dagvatten där det ställs höga krav på reningsgrad. Den är också lämplig för vatten som innehåller dispergerad/finfördelad olja som kan bildas vid till exempel högtrycksspolning eller pumpning.

Avskiljarna är utprovade för klass I enligt SS-EN 858 och har 99,88% reningsgrad vid gällande provningsförutsättningar, där 4250 mg olja med densitet 850 kg/m3 tillsätts per liter inkommande vatten, så passerar mindre än 5 mg olja per liter utgående vatten.

Övriga normer se ALFAs produktkatalog, sidan 4 i flik 5 ”Avskiljaranläggningar”.
Produktnr. NS
(l/s)
Max (l/s) d D h h1 h2 Våt-vol. Oljevol. Slamfång Ansl.
DN
KOAIBP 6 6 60 2 000 2 230 2 280 720 780 4,1 0,47 1,6 315
KOAIBP 10 10 100 2 000 2 230 2 280 720 780 4,1 0,47 1,6 315
KOAIBP 15 15 150 2 500 2 730 2 450 890 950 6,4 0,74 2,6 400
KOAIBP 20 20 200 2 500 2 730 2 450 910 950 6,4 0,74 2,6 500
KOAIBP 30 30 200 3000 3260 2450 880 950  9,1  1,06  3,74 500

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå