Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

DC Bantrumma Ø 600 – Ø 1800 förhöjd kant

DC Bantrumma Ø 600 – Ø 1800 förhöjd kant

Laster: DC bantrumma är utformade för laster från gångtrafik, väg, järnväg och malmbanan.
Normer:
SS-EN 13369:2004, förtillverkad betong
SS 227000, SE TRVK Bro 11 J.2.5.1
TK Avvattning, Eurocode

Förutsättningar:

Gång-, väg och järnväg. Trafiklast malmbanan (LM71, Axellast 40 ton)
överfyllning 1,4 m – 7 m Vägtrafik (LM1, LM2,
Typfordon med Axellast/Boggielast=18/30 ton) överfyllnad 0,6 m – 6 m.
Det är räknat med att materialets vikt på återfyllningsmaterial väger 20 kN/m3.
Grovkrossad sprängsten enligt TK Geo 13 Tabell 5.2-1.
Kringfyllning ska utföras enligt AMA 17 CEC.312
Bottenplatta L=2000 till trumände L=1000
Artikel-

nummer

B

(mm)

B2

(mm)

L

(mm)

T

(mm)

Vikt

(kg)

BAPL16 1600 2040 2000 270 4400
BAPL18 1800 2235 2000 270 4600
Trumvalv
Artikel-

nummer

B,H

(mm)

B2

(mm)

L

(mm)

T2

(mm)

Vikt

(kg)

BAVA16 1600 2020 2000 200 4000
BAVA18 1800 2225 2000 200 4400
Trumända
Artikel-

nummer

Lutning B

(mm)

B2

(mm)

L

(mm)

T2

(mm)

BATR16 1.2 1600 2020 2000 200
BATR16 1:1 1600 2020 2000 200
BATR18 1:1 1800 2225 2000 200

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå