Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Projekt

Projekt

Bro Kittelfjäll 3500 mm.

2020 byggde Svevia denna bro åt Trafikverket i Kittelfjäll. Detta är en bron som har invändig bredd på 3,5 meter och fungerar som faunapassage. Prova förstora bilden så går det se den fina passformen elementen har. Bra passform trotts att detta var första objektet som byggdes i dimension 3500.

Läs mer
Umeå Godsbangård

Umeå Godsbangård PEAB Anläggning AB 2022 Leveranser av större elementbrunnar, rör och järnvägsprodukter. Umeå Godsbangård ansluts till Norrbothniabanan.

Läs mer
Norrbothniabanan Dova- Umeå

Projekt: Norrbothniabanan Dova- Umeå Första leveranserna utförde till Norrbothniabanan 2021 och innehåller produkter så som exempel Bantrummor, faunapassage, betongrör och pumpstationer. Entreprenaden utför av Veidekke.

Läs mer
Östra länken

Östra länken etapp 3 2020-2022. Östra länken etapp 1 DEL 1 2022-2023 2019 ändrar sig Luleå Kommun i sitt materialval avseende ledningsbyggandet till betong och har sedan valt att bygga med våra betongrör. Projektet har tidigare  uppmärksammats som ett av  de första partringprojekt som utförts. Vi levererar Rör 1600, brunnar m.m.

Läs mer
Åtgärder vandringshinder Dalarna

Åtgärder vandringshinder Dalarna 2019-2020 Vandringshinder åtgärdades med DC Bantrumma 1600-1800 kring Siljan nere vid Dalarna. Ca 450 meter DC Bantrumma blev levererat.

Läs mer
Ombyggnad Gata och VA – Villavägen Arvidsjaur

2021 valde man att i denna etapp ändra från plast till betong pga. betongens ringstyvhet, tyngd och livslängd. Eftersom att bygga med betongrör gick så bra, överväger de att byta till en ledning till betong på annat ställe.

Läs mer
Objekt: Entreprenaden till PIREVA

2018 levererades tre pumpstationer 1500 och 2000 med hus, pumpar och allt tillhörande material. Stationerna såldes till Nåjden Bygg som utförde entreprenaden till PIREVA. Dahlgrens Cementgjuteri utformade produktionsritningar enligt önskemål från Nåjden och Pireva och tillverkade därefter stationerna. De boende i stugområdena i Piteå Nötön /Renön  kommer i framtiden att kunna skicka sitt avlopp till […]

Läs mer
Objekt: VA-material Skellefteå kommun

Merparten av allt VA-material i betong som Skellefteå kommun byggt upp i sitt VA-nät är tillverkat av Dahlgrens Cementgjuteri. Dessa bilder är från projekt Anderstorp, Skellefteå  kommun där kommunen i egen regi byggt en ny ledning Ø 1200 för att avvattna hela Anderstops-området.  Befintligt ledningsnät måste byggas om med anledning av att nytt bostadsområde kommer […]

Läs mer
Objekt: STCC Banan i Fällfors

Jan Marklund bygger Sveriges längsta STCC bana i Fällfors Skellefteå. Vi fick förtroendet att tillverka FIA murar till detta projekt.

Läs mer
Objekt: Bro Kvartersbäcken Skellefteå

Trafikverket efterfrågar mer och mer DC Bantrumma. Bilderna är från ett projekt i Skellefteå där det monteras bland annat en bro som har öppningsmåttet 3 meter. Vanligaste användningsområdet är faunapassage som detta projekt. Projekt med DC Bantrumma har uppmärksammats i flera medier. Läs nedan det som skrivits om projekten. Norran 2018 Läs mer Dagens Infrastruktur […]

Läs mer

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå