Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Murar

Murar

Kraftig mur som är utformad som stora legoblock. Produkten är framtagen genom vårt interna miljöarbete som innebär att restbetong inte skall hamna på deponi. Ytan kan därför ibland upplevas olika mellan klossar. Användningsområdena är många med denna prisvärda produkt.
Kraftig mur som är utformad som stora legoblock. Produkten är framtagen genom vårt interna miljöarbete som innebär att restbetong inte skall hamna på deponi.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå