Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Vägtrummor

Vägtrummor i betong

Vi erbjuder Sveriges bredaste sortiment avseende lösningar i betong för byggande av väg- och järnväg. 

Cirkulära gummiringstätade betongrör, DC Bantrumma med plan insida, genomtryckningsrör , rektangulära brolösningar. Sortiment för att bygga trummor, fanapassage, viltpassage och även broar.
Vägtrummor i betong
ALFA Genomtryckningsrör
DC Bantrumma

Förlängning av trummor

Vägtrummor utförda av cirkulära betongrör

Vi tillverkar och säljer ett komplett sortiment av fogtäta betongrör för väg- och järnvägstrafik.

I sortimentet ingår trumöga med valbara lutningar 1:1, 1:2 och 1:3 samt förankringsjärn som förbinder de lagda rören.

Betongrören erbjuds i storlekar från Ø 225 – Ø 3000

Bevisligen har betong en lång livslängd och är beständigt mot sol, luft och vatten, till skillnad mot konkurrerande material.
Betong har även andra positiva egenskaper och några exempel som vi talar om är miljö, totalekonomi samt den egna inbyggda styrkan i konstruktionen.

ALFA Genomtryckningsrör

ALFA Genomtryckningsrör är fogtäta betongrör med konstruktionsarmering.

Rören används till täta ledningar som utförs genom att trycka fram rören genom marken. Vid lämpliga markförhållanden kan därför ledningar anläggas under exempelvis järnvägar och motorvägar utan hinder för trafiken.

Rören har en tryckhållfasthet om minst 50 MPa mätt på normkuber.

DC Bantrumma

DC bantrumma är framtagen i första hand för att leda vatten under järnväg. DC bantrumma klarar upptill 35 tons axellast enligt tåglast malm 2000. Fördelar med konstruktionen är snabb montering, Låsning i längdsled, lastspridningen via trummans plana botten.

DC Bantrumma levereras i standardutförande i dimension 600 – 2500. Konstruktionen och hållfasthetsberäkningar har granskats och fastställts av Banverket. Det är därför inte svårare att projektera med DC Bantrumma än vanliga betongrör. Den klarar upptill 35 tons axellast enligt tåglast malm 2000. Monteringen är snabb och enkel (se montageanvisning). Exempelvis kan en trumma med diametern 2500 och längden 22 m monteras på ca 6-8 timmar Användningsområden kan vara för att leda vatten eller som viltpassage för djur. Dimension 2500 kan användas som mindre tunnel för gångare eller cyklister.

Förlängning av trummor

Adapter
Adapter med övergång från gamla rör med fogsystem som gällde för 30 – 50 år till moderna betongrör

Gamla falsrör
Dessa användes för 30 – 60 år sedan, många är mycket gamla. Dess konstruktion med korta fogar och korta längd har inneburit att skarvar på rören har glidit isär. Rören saknar gummiring i skarven. Man bör alltid överväga ett utbyte mot moderna betongrör. I det tillfälle man vill förlänga trumman, erbjuder vi en adapter Falsrör – Alfa rör.

Stentrummor och falsrör
I det tillfälle man vill motverka den horisontellt verkande(isärdragande) kraften som har påverkat trumman under en lång tid. Nyttjas Alfa bantrummas spännsystem. Se bild

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå