Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Miljö

Miljön

Nästan alla våra VA-produkter används på ett sätt som innebär att miljön ska förbättras på något sätt. Materialvalet borde därför vara viktigt.

Inga farliga ämnen i vårt produktsortiment

Våra registreringar innebär att vi kan styrka att de registrerade produkterna uppfyller överenskomna egenskapskriterier avseende miljö-och hälsofarliga egenskaper
Registrerade produkter

DC Bantrummor
Betongrör
Betongringar
Stödmurselement
Kontaktledningsfundament
Sugtransformatorfundament
Plattformskant
Produkter

ALFA Rör och rördelar BVB ID: 54556
ALFA Brunnar och brunnsdelar. BVB ID: 9675
ALFA Avskiljaranläggningar. BVB ID: 9674
Produkter

ALFA Rör och rördelar
ALFA Brunnar och brunnsdelar

Miljöpolicy

Vi skall sträva mot att erbjuda kunden produkter som underlättar för att bygga ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle.
Vi ska identifiera krav och även underförstådda krav från exempelvis myndigheter, lagar och kunder för att systematiskt arbeta med att utveckla verksamheten och produktsortimentet.
Våra rutiner och strävan beskrivs genom en rutinbeskrivning upprättad efter kravpunkter i ISO 14001 (ej certifierad).
Vi ska jobba med en färdplan som beskriver en strävan mot en klimatneutral verksamhet och dessutom kunna erbjuda klimatneutrala produkter.

Vår färdplan mot klimatneutral verksamhet och betongvaror.

Vi ska sträva mot att vara klimatneutrala år 2030 genom att ersätta olja och diesel med fossilfria lösningar, redan nu går 60 % av våra fordon på el. Vi använder till 100 % enbart förnybar el och arbetar ständigt med nya förbättringar. Vi planerar att bygga solceller.
 
Vi ska också erbjuda klimatförbättrade produkter och vi har som mål att senast 2030 kunna erbjuda helt klimatneutrala produkter. Redan nu används eldrift vid grusframställning, vi använder oss av Cementas klimatförbättrade bascementet med 83% klinker, 13% kalksten och 4% flygaska och vi arbetar med cementoptimering. Med hjälp av EPD ska vi visa på vår utvecklingskurva.
Tillsammans har vi rätt miljötänk

Vi är ett bra miljöval därför att:

Klimatförbättrade produkter:
Vi erbjuder klimatförbättrade produkter och har sänkt och strävar mot ytterligare sänkning av CO2.
Utvecklingsarbetet omfattas allt från leverantör till produkter uttjänat sitt syfte med exempel på lösningar gällande återvinning.

Produkter med lång livslängd.
Våra produkter ska hålla hög kvalité och skapa förutsättningar lång livslängd där de kommer användas och fungera i många år.

Produkter ska inte innehålla farliga ämnen
Detta genom att eftersträva att våra vanligaste produkter ska vara Bastaregistrerade och de produkter som inte är Bastaregistrerade ska innehålla samma beståndsdelar som de Bastaregistrerade varorna.

Vinster i byggprocessen:
Våra produkter skall vara starka och hållbara så att befintliga massor så enkelt som möjligt kan återanvändas till kringfyllning för att minska transporter och uttag av grus.

Vinster i driftskedet
Produkter ska inte släppa farliga ämnen i driftsfasen. Med betong riskeras det inte att microplaster hamnar i havet.

Avfallshantering
Vi återvinner allt betongavfall från tillverkningen till andra produkter eller andra användningsområden.
Då produkten uttjänat sitt syfte
Till er som kund föreslår vi att betongavfall krossas ner och används till
fyllnadsmassor på plats och gärna utan transport. Kanske en rörledning kan lämnas kvar.

Rutiner som är utarbetade från kraven i ISO 1400 men ej certifierade.
Detta innebär att här finns rutiner med riskanalys, avvikelsehantering, förebyggande åtgärder, handlingsplaner m.m. där ni som kund ska kunna känna er trygg med vårt arbete.

Heiderberg Materials (Cementa) närmar sig ett helt klimatneutralt cement.

Läs mer

Tillsammans har vi rätt miljötänk

Tillsammans har vi rätt miljötänk

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå