Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Symbolbibliotek

Symbolbibliotek

Bantrummor & Broar

Bantrumma 1600:
DN1600

Bantrumma 1800:
DN1800

Bantrumma 2500:
DN2500

DC Bantrumma 3000:
DN3000

Bantrumma 3500:
DN3500

DC Bantrumma 4000:
DN4000

Bantrummor & Broar

PG-rör:
DN150 DN225 DN300 DN400 DN500 DN600 DN800 DN1000

MG-rör:
DN800 DN1000 & DN1200 DN1400 DN1600 & DN1800 DN2000 DN2500 & DN3000

Qmax:
DN300/450 och DN500/750

Lågtrycksrör, Genomtryckningsrör och Vägrör:

Se motsvarande PG-rör eller MG-rör.

Brunnar och brunnsdelar Rensbrunnar (RB):

DN225
Dagvattenbrunnar (DB):

aka överdelar och betonglock ingår i universalbrunnar.

DN400
Tillsynsbrunnar (TB):

Raka överdelar och betonglock ingår i universalbrunnar.

DN400 DN600

Nedstigningsbrunnar (NB):

DN1000 (ansl. DN 225-1000),

Universalbrunnar (UB):

Fogtyp DN1000, se NB ovan.

DN400 och DN600 DN1000L DN1000H DN1200

DN1500 DN2000 DN2500 DN2800 DN3000 DN3500

Synpunkter, förslag och kommentarer kring symbolerna är hjärtligt välkomna.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå