Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Utveckling betongrör

Våra betongrör underlättar

Våra betongrör underlättar ett byggande med ett mål på livslängd 150 år. Rören är tätare, beständigare och starkare än någonsin tidigare. Dessutom vet vi mer i dag om vad som påverkar och är viktigt när man bygger med betong.

Dahlgrens Cementgjuteri har ständigt varit långt framme i utvecklingsprocessen och uppfyllt de krav som tiden ställt. Men utvecklingen kanske inte alltid syns så tydligt ifall man tittar på rören och jämför. Nedan vill vi beskriva utvecklingen fram till i dag.
Ca 180 år före tideräkningens början.

Delar av mycket gamla avloppssystem finns till beskådan runt om i världen. Dessa är från Cloaca Maxima i Rom.
1840-1890

Det finns fortfarande ledningar i drift runt om i världen och även i Sverige som är upp till 150 år gamla.

1920-1930

Enklare maskiner började användas för tillverkningen. Tätning bestod i bästa fall av lin eller cementbruk.

1935

Dahlgrens Cementgjuteri bildas.

1940

Vibratorer börjar användas i tillverkning och betong kunde vibreras.

1960

De första gummiringstätade rören utvecklades och började tillverkas.

1970

Delmateral börjar vägas på vågband och kvalitetskontroll blir mer viktigt.

1980

Dahlgrens Cementgjuteri utvecklar tillsammans med andra betongtillverkare (Alfa- gruppen) nya tätningar. De nya tätningssystemen ersätter helt andra system i Sverige. Tätningssystemet som tillverkas av Trelleborg säljs nu idag till hela världens betongrörstillverkare

2010

Täthetkrav höjs från en meter till fem meter. Materialets täthet förbättras och betongen blir tätare och beständigare.
– 2019

Genom utveckling erbjuder vi starkare, beständigare och tätare rör än någonsin tidigare. Våra betongrör underlättar därför till ett miljömässigt och samhällsekonomiskt byggande. Nu tillverkas rör med fot. Oarmerade lösningar ökar. Varianter så som DC Bantrumma kommer som trumma till viltpassage.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå