Rör & rördelar2021-11-05T09:04:54+01:00

Rör & rördelar

ALFA Standardrör är fogtäta betongrör för avloppsledningar, spill- och dagvatten.
Standardrören utgörs av Raka rör samt Rördelar såsom kortrör, spetsvändare, krokrör, grenrör, övergångsrör och proppar.
Betongrör har en mycket lång livslängd och är ett klokt val ur miljösynpunkt.
Betongrör har också andra positiva egenskaper och några exempel som vi talar om
är arbetsmiljömiljö, totalekonomi samt den egna inbyggda styrkan i konstruktionen.

Tabell Tillåtna Fyllnadshöjder (Excel)
(Ej Internet Explorer)
Produktbeskrivning Symboler Autocad

13 anledningar att välja rör tillverkade av Dahlgrens Cementgjuteri.

I Sverige har vi lång erfarenhet av betongkonstruktioner både som va-material och i andra konstruktioner. Genom utveckling erbjuder vi starkare, beständigare och tätare rör än någonsin tidigare. Våra betongrör underlättar därför till ett miljömässigt och samhällsekonomiskt byggande.

Läs mer

alfa-lagtrycksror-1297948101ALFA Lågtrycksrör utförs av ALFA standardrör som anpassats för invändigt tryck upp till 0,5 MPa.

Rören är avsedda för tryckledningar. De kan exempelvis användas till ledning mellan pumpstation och högpunkt på avloppsvattennät, råvattenledning till industri eller vattenverk, ledning till värmepumpanläggning eller som tilloppstub för vattenkraftverk.

Rören är utförda enlig Betongrörföreningens branschstandard BR-R 1/99 men med högre krav på fogytor och fogmått för att klara täthetskraven.

Häfte Rör & Brunnar Tabell

alfa-qmax-betongror-1297948274ALFA Qmax är fogtäta oarmerade betongrör med äggformat tvärsnitt. Det äggformade tvärsnittets fördelar är främst att den lilla radien i botten gör att röret får en betydligt bättre självrensningsförmåga vid små flöden samtidigt som röret klarar stora flöden. Dessutom är äggformen gynnsam för lastupptagnings förmågan.

Rören finns i dimensionerna:
300/450 med hållfasthetsklass 500 och 500/750 med hållfasthetsklass 350.
Rören är avsedda för täta självfallsledningar till spill- och dagvatten.

Rören tillverkas i längderna 2000 och 750mm
Tillhörande brunnar med valfritt stalp och vinkel kan erhållas på beställning.

Häfte Rör & Brunnar Tabell

svrEn ALFA-produkt med tillägget ’SVR’ är en tät va-produkt i betong med förstärkta egenskaper vad gäller motståndskraft mot syraangrepp på grund av svavelväte.

Broschyr

Företaget

Rätt VA-system för framtiden »

Tillsammans har vi rätt miljötänk »

Företaget »