Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Rätt miljötänk

Tillsammans har vi rätt miljötänk

Produkter som förbättrar miljön.
Nästan alla våra VA-produkter används på ett sätt som innebär att miljön ska förbättras på något sätt.
Vi jobbar ständigt med att utveckla, förbättra och ta fram nya miljöprodukter till er.

Betong i kretslopp
Ni kan känna er nöjda när ni bygger med betong – ett naturligt material tillverkat av cement, vatten och ballast (makadam och grus).
Med en lång livslängd och ett innehåll som därefter går att återanvända som fyllnadsmaterial får vi ett kretslopp som visar på liten påverkan på vår miljö. Under hela sin livstid tar betongen upp koldioxid och kompenserar för de koldioxidutsläpp som görs under tillverkningen.

Betongprodukt som förbättrar miljön
Vi erbjuder nu en helt ny betongprodukt som förbättrar stadsmiljön och luften
genom att vi tillverkar produkten så den blir som en katalysator och bryter ner kvävedioxiden i våra trafikbelastade miljöer till ofarliga partiklar.
Läs mer om TiOmix-betong

Kontakta oss så vi kan hjälpa er. Vi söker referensobjekt.

Livscykelanalys betongrör.

Den första viktiga faktorn för våran typ av produktens under ert byggande är transport.
Transporten av material har oftast störst miljöpåverkan och då underlättar det när vi kan bidra.
– Våra råvaror som vatten och grus finns i närheten av vår fabrik och det är bara cementen som transporteras från Slite på Gottland.
– De flesta av våra produkter tillverkas på vår fabrik i Skellefteå och vi behöver därför oftast inte transportera varor mellan olika fabriker.
– Vi finns nära er mitt i Norrland och kan lasta flera olika varugrupper på samma bil för leverans direkt till er.
– När ni bygger betongbrunnar och betongledningar så kan ni många gånger återanvända befintligt uppgrävt material från marken som kringfyllnadsmassor vid återfyllningen av rörledningen.
Detta innebär att ni inte behöver köra bort material och sedan köra tillbaka finare material.
– Betong som skall skrotas kan återanvändas direkt på arbetsplatsen som återfyllnadsmassor utan att behöva transporteras bort.

Den andra viktiga faktorn för vår typ av produkt under ert byggande är livslängden.

Bygg VA-system med högt kvalitetstänk. Som exempel menar vi att dubbelt så lång livslängd skulle kunna innebära häften så stor miljöbelastning.

Utförd livscykelanalys
Om man skall utföra en livscykelanalys så är det inte lätt att ta hänsyn till dom viktigaste faktorerna
som transport och totala livslängden men det finns ändå utfört en livscykelanalyser (LCA) som beskriver betongrörets miljöpåverkan alltifrån tillverkningen till dess den är uttjänt.

Livscykelanalys Hämta en kortfattad sammanfattning här!

Ekonomi och miljö hänger ihop.

Lång livslängd spar både på ekonomin och miljön.
Korta transporter spar både på miljön och ekonomin.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå