Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Vi har levererat ett av de största projektet i Sverige avseende avskiljare under mark!

april 13, 2023

Hälften av det beställda är levererat/installerat. Man får tänka denna bild gånger två för att föreställa sig helheten!
Systemet består av 4 patenterade Hydroshark partikelavskiljare inredningar från Plastinject Watersystem, som vi installerat i brunnar DN3000. Hydrosharken ska reducera kolväten, tungmetaller, mikroplaster och PAH:er och används på stora ytor upp till 1,8 ha.
Därefter finns två stora lamelloljeavskiljare DN3000 klass 1 för att rena oljan i dagvattnet, lamelloljeavskiljare reducerar olja i hela flödet. Den har en renande bypass till skillnad från traditionella avskiljare och renar hela sin kapacitet. Samma sak med Hydrosharken att den renar hela sin kapacitet.
Man vill i reningen åstadkomma en reducering på fasta partiklar och olja i dagvattnet.
Det finns även en slussbrunn före ledningen med en slusslucka från Wapro för att kunna stänga av inkommande vattnet vid behov.

En särskild eloge till Peab som har grävt ner brunnarna och monterat rören mellan brunnarna i detta trånga utrymmet.
Vilket inte är det enklaste, de har fått jobba med små marginaler hela tiden.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå