Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Umeå Godsbangård

november 23, 2022

Umeå Godsbangård

PEAB Anläggning AB 2022
Leveranser av större elementbrunnar, rör och järnvägsprodukter.
Umeå Godsbangård ansluts till Norrbothniabanan.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå