Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Rörmaskin med dubbla stationer

november 23, 2022

Installerades hösten 2021.
Kapaciteten för att tillverka betongrör ökar markant på fabriken. Flexibiliteten ökar också då vi kan ha igång fem olika dimensioner rör och ringar samtidigt i fabriken.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå