Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Tryckstegringstation

Kapacitetsområdet 1-80 m3/h samt trycksättningar upp till 30 bar.

AB Dahlgrens Cementgjuteri kan erbjuda en tryckstegringstation för renvatten levererad med pumpar, rör inredning, ev. tryckklocka samt automatik monterat och installerat direkt ifrån fabrik för en snabb och enkel installation på plats.

Smidigt att installera i känsliga miljöer, se bilden ovan samt skissen till höger. Mindre känslig mot klotter och åverkan, låst och larmad för att förebygga intrång. Stationen utrustas med elskåpmodul med automatik, säkerhetsbrytare, belysning, inkopplad dränvattenpump inkl. givare, larm samt GSM larmsändare. Stationen kommer färdigmonterad med samtliga elkomponenter installerade och kontrollerade klar för att ta i drift. Det återstår endast att ansluta matarkabel på plats.
Dahlgrens Cementgjuters tryckstegringsstation levereras med Flygt´s vertikala tryckstegringspumpar av typen PX med motormonterad frekvensomformare för säker och energioptimerad drift.

Pumparna är utrustade med Hydrovar och behöver ej någon tryckklocka/hydrofor i normala fall om inte det behövs en på grund av rörsystemets utformning. Underhåll och löpande besiktningar av tryckklockor/ hydroforer är ej nödvändig då hydrovar används.

Samtliga pumpar levereras med EFF1 motorer som standard och andra fabrikat ex ABB kan levereras på begäran. Kapacitetsområdet på standardstationerna sträcker sig mellan 1-80 m3/h samt tryckuppsättningar upp till 30 bar.

Standardstationerna levereras med Flygt´s PX-pumpar i stolekarna 2, 4, 8, 16 och 33. Andra kapaciteter och tryck samt materialval kan offereras på begäran.

Rörpaketet kommer färdigtillverkat i SS 2343 med avstängningsventiler med vridspjäll och axel i rostfritt stål. Backventiler typ mebranventil med rostfritt hus.
Teknisk specifikation Flygt elcentral EC-BG / TFA Startsätt: Frekvensdrift Max motoreffekt: 7,5 kW Antal pumpar: 2 st. Skåp av rostfritt stål SS 2333 IP 65 mått: 600 x 600 x 200 mm.

Utrustning i skåp: Huvudsäkring och huvudbrytare, nivåautomatik inkl elektroder för start och stopp av länspump, hjälprelä för summalarm, PUS-skena under skåp.

Säkringar: Automatiksäkringar med erforderliga antal 3-fasgrupper för pumpar och reservkraft samt 1-fasgrupper för manöverspänning, larmsändare, rörelse vakt, värme, vattenvärmare, belysning, fläkt, uttag och reservplats.

Larmfunktioner: Plintanslutning med potentialfri växlande funktion för fjärrövervakning av summa larm från frekvensomformare och vatten på golv samt rörelsevakt. Utgående 24 VAC för eventuell extern larmlampa max 10 W. Larmsändare inkl batteribackup i form a SMS-meddelande till mobiltelefon eller larmcentral (6 st. ingångar

+ 2 st. utgångar). GSM antenn och 5 m förlängning samt CD program för PC ingår.

Elutrustning i kammaren:

1 st. lysrörsarmatur 2 x 18 kW IP 65.
1 st. rörelsevakt för tändning av lyset samt intrångslarm.
1 st. värmeelement 500 W IP 67 RF inkl. termostat.
1 st. fuktstyrd fläkt. Säkerhetsbrytare pumparna samt ett jordat uttag 230V 10A.
Stationen har anvisad plats för eventuell tryckklocka eller hydrofor med upp till 600 mm i diameter.

Den är även utrustad med pumpgrop med fast monterad drän pump styrd via elektroder för en torr miljö. Pumpledning och ledning ifrån säkerhetsventil är utdragen ut ur stationen och avslutas med ett PEM rör. Stationen kan även kompletteras med ett tvättställ och vattenvärmare med utlopp till dränpump

Stationen är även utrustad med fast stege i manhålet. Schaktet ovan mark är isolerad med SIROC element och avslutas med en låsbar, isolerad lättmetallucka typ ABAT. Rakt ovanför pumparna sitter en lyftbalk typ lättviktsbalk för säkra lyft av pumpar fram till manhålsluckan.

Vi kan erbjuda en komplett station med anslutningar med 90 grader vinkel (krävs för vattenmätare).

En station med 180 grader anslutning vid mindre pumpar eller exkl. vattenmätare.
Med en eller 2 pumpar, med alternativt utan tryckklocka m.m.
Komplett färdig lösning provtryckt testad, potentialutjämnad samt klar för driftsättning.
Denna station uppfyller kraven för CE märkning.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå