Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Översikt pumpstationer

Pumpstation dubbla pumpar

Fabrikat: AB Dahlgrens Cementgjuteri
Ø 1500, Ø 2000, Ø 2500, Ø 3000, Ø 3500

Pumpstationer dubbla pumpar. Ventiler uppdraget under locket.

Fabrikat: AB Dahlgrens Cementgjuteri
Ø 1500, Ø 2000, Ø 2500, Ø 3000, Ø 3500

Pumpstationer dubbla pumpar och ventilbrunn.

Fabrikat: AB Dahlgrens Cementgjuteri
Ø 1500, Ø 2000, Ø 2500, Ø 3000, Ø 3500
Ventilbrunn
Ø 1000, Ø 1200, Ø 1500, Ø 2000, 2500

Pumpstation med hus och dubbla pumpar

Fabrikat: AB Dahlgrens Cementgjuteri
Ø 1500, Ø 2000, Ø2500, Ø3000, Ø3500

Pumpstationer med hus och dubbla pumpar. Polypliggsluss

Fabrikat: AB Dahlgrens Cementgjuteri
Ø 1500, Ø 2000, Ø 2500, Ø 3000, Ø 3500

Pumpstation Top dubbla pumpar.
Ventiler uppdragna under lock.

Fabrikat: AB Dahlgrens Cementgjuteri
Ø 1500, Ø 2000, Ø 2500, Ø 3000, Ø 3500

Pumpstation Top dubbla pumpar

Fabrikat: AB Dahlgrens Cementgjuteri
Ø 1500, Ø 2000, Ø 2500, Ø 3000, Ø 3500

Pumpstation med hus i TOP-utförande, dubbla pumpar

Fabrikat: AB Dahlgrens Cementgjuteri
Ø 1500, Ø 2000

Pumpstationer dubbla pumpar, top utförande. Polypiggsluss

Fabrikat: AB Dahlgrens Cementgjuteri
Ø 1500, Ø 2000

Pumpstation utvändig 3000 x 5200 torruppställda pumpar

Fabrikat: AB Dahlgrens Cementgjuteri

Pumpstation för torrt uppställda pumpar

Fabrikat: AB Dahlgrens Cementgjuteri
Ø 1500, Ø 2000, Ø2500, Ø3000, Ø3500

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå