Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

13 orsaker

13 orsaker att välja Dahlgrens cementgjuteri som leverantör av Pumpstationer.

 1. Sveriges bredaste sortiment när det gäller gummiringstätade pumpstationer i betong: Gummiringstätade betongringar ända upp till Ø 3500 och nu rektangulära stationer 3100 x 5100
 2. Körbart utförande alternativt aluminiumlucka: Nu erbjuder vi körbara lock för öppning Ø 800 och Ø 1000 när det önskas.
 3. Lång erfarenhet när det gäller att bygga pumpstationer: Byggt pumpstationer i över 25 år och verksamma i 80 år som tillverkare av betongringar.
 4. Lång livslängd: Behållare i betong ger bevisligen lång livslängd med fogar och tätning som utvecklats parallellt i många år.
 5. Låg miljöbelastning: Behållaren i betong är en naturlig produkt av sand, grus, vatten, kalk och luft. Befintliga massor kan ofta återanvändas till kringfyllning. Den bevisligt långa långlivslängden och vår tillverkningsprocess borgar för låg miljöbelastning.
 6. Pumpstationer som innebär låg totalkostnad: Lång livslängd, möjlighet att återanvända befintliga kringfyllnadsmassor, starka hållbara behållare och effektivt byggande håller kostnaden nere.
 7. Uppflyt: Våra stationer av betong har tyngden inbyggd i konstruktionen och ni slipper oftast att gjuta förankringsplatta som behövs för att inte behållaren ska flyta upp.
 8. Vibrationer och ljud: Betonggolv som är ljudisolerande.
 9. Starka behållare: Kring och återfyllnad kan ofta utföras med uppschaktade massor.
 10. Beständig behållare: Betong är beständigt mot normalt avloppsvatten och åldras inte av sol, luft eller vatten.
 11. Oberoende leverantör. Som kund kan ni välja pumpfabrikat och automatik.
 12. Kundanpassade lösningar enligt önskemål. Kunden kan välja utförandet.
 13. Hög kvalité: Inredning svetsas av behörig personal. Behållaren är alltid i betong. Ingående delar CE-märkta där krav finns. Vi tillhandahåller underlag för CE-märkning stationen så att den färdiga stationen blir CE-märkt.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå