Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Objekt: VA-material Skellefteå kommun

augusti 6, 2019

Merparten av allt VA-material i betong som Skellefteå kommun byggt upp i sitt VA-nät är tillverkat av Dahlgrens Cementgjuteri.

Dessa bilder är från projekt Anderstorp, Skellefteå  kommun där kommunen i egen regi byggt en ny ledning Ø 1200 för att avvattna hela Anderstops-området.  Befintligt ledningsnät måste byggas om med anledning av att nytt bostadsområde kommer att  byggas.

Projektet är utfört  2019.

Intervju:

- Säljare Kenneth Dahlgren: Är det möjligt att den nylagda ledningen kommer fungera i 150 år?

- Projektledare Kent Johansson:  Det tror jag banne mig att den gör och det är min bedömning utifrån alla betongledningar som jag varit med om att bygga om under årens lopp.

Svenskt vatten vill ha livslängd upp till 150 år på ledningssystemen i Sverige.

Läs mer. http://www.dahlgrenscement.se/vara-betongror/

Läs om varför det underlättar till ett ekonomiskt och miljömässigt byggandeatt välja rör och brunnar från Dahlgrens Cementgjuteri.

Läs mer. http://www.dahlgrenscement.se/betongror/

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå