Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

OBJEKT: Två broar Bredd 2,5 m och 7,0 m

mars 17, 2016

Trafikverkets projekt Remibar i Västerbotten och Norrbotten vars mål är att åtgärda vandringshinder för fisk och andra vattenlevande djur.

Entreprenören T Sundström monterar DC Bantrumma 2500 mm

Orrmyrbäcken väg 374 som allt efter fylls med grus och sand till en naturlig bäckbotten.

T-stöden på bilden utgör delar i en sju meter bred bro vid Leipejaurbäcken. Även den får en naturlig bäckbotten.

Till Remibar projektet har Dahlgrens Cementgjuteri även levererats två mindre bantrummor i storlekarna 1800 mm.

Monteringen utförs hösten 2015.

DC Bantrumma 2500

DC Bantrumma 2500

T-Stöd bro 7m

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå