Tel: 0910-77 02 80 | E-mail: dahlgrens@dahlgrenscement.se

Objekt: Luftschakt till Ritsem 2011

november 17, 2015

Objekt: Luftschakt till Ritsem 2011

Kund: Berggren & Bergman

Produkt: Alfa MG rör Ø 2500 som ansluts till en brunn.

Brunnen har ett nedstigningsschakt som också har diametern Ø 2500.

Kontoret har öppet

Måndag till Fredag 07.00 – 16.00.
Utlastning sker mellan 07.00 – 16.00,
med rast mellan 09.00 – 09.10,
11.00 – 11.40 och 14.00 – 14.15

Postadress

Dahlgrens Cementgjuteri AB
Medlevägen 294
931 98 Skellefteå